Karta
Auditorna radionica

Auditorna radionica

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:79185
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Posebne arhitektonske postavki unutar procesa arhitektonskog projektiranja. «Auditorna radionica» primjenjuje edukacijski princip «docendo discimus»-(«učeći pučavamo») aktivnim sudjelovanjem studenata, razvijanjem kreativne kritike kroz postavljene teme opreka (suprotnosti).
Povezivanje teorijske misli i procesa projektiranja, refleksija posebnog arhitektonskog edukacijskog procesa od osnovnog do složenog. Interakcija umjetničkih i posebnih arhitektonskih modusa.