HR / EN
Karta
Arhitektonske konstrukcije i materijali 3

Arhitektonske konstrukcije i materijali 3

II
Godina
III
Semestar
preddiplomski studij ISVU:98150
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Stubišta – općenito, zahtjevi i metode proračuna. Lagana stubišta. Rješenja konstrukcije oplošja zgrade - konstruktivni sklopovi i materijali obloga. Otvori u pregradama – prozori i vrata. Staklo u arhitekturi. Ostakljene i dvostruke fasade. Pregradne stijene. Suhomontažni sustavi gradnje. Zaštita od požara.
Nastavak na predmete Arhitektonske konstrukcije i materijali. Upoznavanje elemenata arhitektonskih