HR / EN
Karta

Stručno usavršavanje

Pravilnikom Hrvatske komore o stručnom usavršavanju koji je usvojen na skupštini HKA 15. svibnja 2016 . god., ukinula se praksa obaveznog pohađanja programa stručnog usavršavanja. Usvojen je afirmativan pristup koje će polaznicima pomoći u savladavanju sve kompleksnije problematike strukovnog tržišnog natjecanja.

Programi koji se izrađuju prema novom Pravilniku ističu se prije svega kvalitetom, a obuhvaćaju će široki spektar područja koji su vezani uz arhitektonsku struku. Pravilnikom su dane smjernice za sustav SU-a, organizacije SU-a i provedbe programa SU-a.

Bitna stavka organizacije SU-a je da se ovim Pravilnikom utvrđuju tri razine zadovoljavanja HKA SU standarda – A, B i C razina, koje se utvrđuju na kraju obračunske godine kumulativnim zbrajanjem satova provedenih na programima svakog člana ponaosob.

aktivnosti

Modul Oznaka Naziv aktivnosti Voditelj Sati/ bodovi Bodovi regulativa Bodovi ostali Vrsta aktivnosti Predavači Cijena tečaja s PDV-om Datum održavanja Stanje odobrenja
A A-8 Virtualno projektiranje i građenje Roberto Vdović 8 8 8 Predavanje Roberto Vdović 1.200,00 svibanj 2018. Odobreno
Opis predavanja
Kroz uvodno izlaganje sudionici će biti informirani o konceptu virtualnog građenja, standardima, regulativom koja se odnosi na ovaj aspekt pripreme građenja. Polaznici će se upoznati sa osnovnim fazama u postupku stvaranja virtualnog modela građevine (3D) i njihove primjene u postupku stvaranja projektne dokumentacije i građenja. Nadalje, objasniti će se uključivanja troškova (4D) i vremena (5D) u postupku simulacije postupka građenja. Kroz radionicu će se kroz praktičan rad za računalom (1 osoba, 1 računalo) pokazati svi elementi stvaranja virtualnog modela građevine, upravljanja postupkom stvaranja projektne dokumentacije, povezivanja sa drugim modulima, IFC standardu razmjene podataka sa suradnicima. Svaki polaznik izraditi će individualno virtualni model jednostavne građevine.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-15 Zaštita od požara Zoran Veršić 6 4 2 Predavanje Zoran Veršić
 Milan Carević
 Goran Tončinić
375,00 lipanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Požar općenito, procesi gorenja i gašenje vatre. Zakonska regulativa iz područja zaštite od požara i propis o zaštiti od požara visokih građevina. Mjere zaštite od požara, požarno odjeljivanje prostora zgrade, putovi evakuacije, vatrogasni pristupi . Materijali i konstrukcije za zaštitu od požara. Projektiranje zgrada s aspekta zaštite od požara. Analiza zaštite od požara na izvedenim primjerima.
Vezani dokumenti:
A A-7 Računalna vizualizacija u arhitekturi Roberto Vdović 8 0 8 Predavanje i radionica Roberto Vdović 1200,00 ožujak 2015. Odobreno
Opis predavanja
Kroz uvodno izlaganje sudionici će biti informirani o vizualizaciji u arhitekturi. Upoznati će se sa osnovnim elementima 3D scene, vrstama algoritama za fotorealistične prikaze, razmjenu podataka sa programima za modeliranje. U radionici će se kroz praktičan rad za računalom (1 osoba, 1 računalo) upoznati sa osnovama iodređivanja 3D scene, kadriranja, osvjetljavanja modela, dodjeljivanja materijala na plohama. Polaznici će kroz praktične zadatke raditi na vlastitim modelima koje će vizualizirati.
Vezani dokumenti:
A A-1 Digitalna fabrikacija Roberto Vdović 8 0 8 Predavanje i radionica Roberto Vdović
Saša Relić
0,00 studeni 2014. Odobreno
Opis predavanja
Kroz uvodno izlaganje sudionici će biti informirani o suvremenim trendovima digitalne fabrikacije. Upoznati će se sa problemima pretvorbe virtualnog modela u fizički model, vrstama uređaja za izradu fizičkih modela tehnologije CNC, laser i 3D ispisa. Također će se obraditi različiti oblici fizičkog modela za predmetne tehnologije. Kroz radionicu će se kroz praktičan rad za računalom (1 osoba, 1 računalo) pokazati priprema virtualnog modela u računalu za izlaz na neki od izlaznih uređaja (CNC, laser, 3D printer). Polaznici će kroz praktične zadatke raditi na vlastitim virtualnim modelima u računalu koje će pripremiti i stvoriti fizički model na nekom od izlaznih uređaja.
Vezani dokumenti:
A A-2 Generativno i parametričko modeliranje u arhitekturi Roberto Vdović 8 0 8 Predavanje i radionica Roberto Vdović 1200,00 rujan 2015. Odobreno
Opis predavanja
Kroz uvodno izlaganje sudionici će biti informirani o elementima generativnog i paramtričkom modeliranju u arhitekturi. Upoznati će se sa osnovama stvaranja forme u virtualnom prostoru. U nastavku će se objasniti osnove paramteričkog određivanja modela i mogućnosti izmjena u realnom vremenu. Pokazati će se mogućnosti pretvaranja modela u elemente jednostavne geometrije koju je moguće digitalno izraditi. Kroz radionicu će se kroz praktičan rad za računalom (1 osoba, 1 računalo) pokazati osnove stvaranje 3D modela i njegove izmjene. Polaznici će kroz praktične zadatke raditi na vlastitim parametričkim modelima koje će na kraju pretvoriti u jednostavnu geometriju.
Vezani dokumenti:
U U-3 Primjena računala u postupku procjene utjecaja na okoliš Roberto Vdović 4 2 2 Predavanje Roberto Vdović 625,00 lipanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Kroz uvodno Predavanje sudionici će se informirati o postupku procjene vizualnog utjecaja na krajobraz u postupku upravnog postupka procjene utjecaja na okoliš. Obraditi će se način procjene u skladu sa EU direktivama i pozitivnim iskustvima u postupcima vrednovanja studija i njihove izrade. U nastavku težište će se prenijeti na primjenu računala u postupku procjene vizualnog utjecaja na krajobraz. Obraditi će se pripremni postupci, prikupljanja relevatnih podataka, procjene zone utjecaja, prethodnih analiza prije izlaska na teren. Ukazati će se na problematiku terenske analize, kao kvalitetnu osnovu za procjenu i prijedloge kvalitetne sanacije odnosno umanjenja negativnih učinaka predmetnog zahvata. Elaborirati će se nivoi primjene računala ovisno o složenosti zahvata u relaciji sa osjetljivosti krajobraza u kojem se predmetni zahvat nalazi. Ovisno o prethodnim parametrima odabire se način analize, procjene i prijedlog prikaza sanacije prostora.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-12 Staklo u arhitekturi i ostakljena
pročelja
Zoran Veršić 3 1 2 Predavanje Zoran Veršić
 Martin Najman
 Marin Kučiš
125,00 listopad 2015. Odobreno
Opis predavanja
Staklo općenito, vrste i karakteristike stakla. Parametri koji određuju staklo i njegovu primjenu u zgradarstvu. Sigurnosni zahtjevi za primjenu stakla. Propisi i tehničke smjernice za primjenu stakla. Ostakljena pročelja, tipovi i tehničke karakteristike, načini učvršćenja. Oblikovne mogućnosti pojedinih vrsta ostakljenih pročelja, prednosti i njihova primjena. Usporedba čeličnih i aluminijskih elemenata za izvedbu ostakljenih pročelja. Sustavi za zaštitu od osunčanja. Pravilna ugradnja i održavanje ostakljenih pročelja. Renoviranje i modernizacija. Toplinska i zvučna zaštita ostakljenih pročelja. Ostakljena pročelja i zahtjevi za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Prikaz dijela tehničkih propisa iz područja racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koji utječu na odabir i primjenu ostakljenih pročelja.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-13 Suhomontažni sustavi građenja Zoran Veršić 5 2 3 Predavanje Zoran Veršić
Boris Simonić
250,00 ožujak 2015. Odobreno
Opis predavanja
Suhomontažni sustavi – pravila ugradnje i temeljne prednosti. Vrste i načini izvedbe pregrada, obloga, stropova i podova suhomontažnim sustavima. Prikaz izvedbenih normi i statike nenosivih pregrada. Suhomontažni sustavi i obloge za zaštitu od požara u zgradarstvu. Zakonska regulativa iz područja zaštite od požara. Suhomontažni sustavi za prigušenje buke i postizanje kvalitetne prostorne akustike. Zakonska regulativa iz područja zaštite od buke i prostorne akustike u zgradarstvu.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-3 Suhomontažni sustavi građenja Zoran Veršić 10 4 6 Predavanje Zoran Veršić
Jasenka Bertol-Vrček
Iva Muraj
Mateo Biluš
Ivan Cetinić
Silvio Novak
Stanka Ostojić
Mirna Sabljak
Ferlin Fausto
Željka Hrs Borković
Ivan Miličić
125,00 travanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Suhomontažni sustavi – pravila ugradnje i temeljne prednosti. Vrste i načini izvedbe pregrada, obloga, stropova i podova suhomontažnim sustavima. Prikaz izvedbenih normi i statike nenosivih pregrada. Suhomontažni sustavi i obloge za zaštitu od požara u zgradarstvu. Zakonska regulativa iz područja zaštite od požara. Suhomontažni sustavi za prigušenje buke i postizanje kvalitetne prostorne akustike. Zakonska regulativa iz područja zaštite od buke i prostorne akustike u zgradarstvu.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-16 Zvuk i arhitektura Zoran Veršić 5 2 3 Predavanje Zoran Veršić
Miljenko Henich
250,00 rujan 2015. Odobreno
Opis predavanja
Zvuk osnovni pojmovi i fizikalne veličine. Buka i zaštita od buke. Prikaz zakonske regulative i tehničkih propisa iz područja zaštite od buke i zvučne izolacije u zgradarstvu. Projektiranje s aspekta zaštite od buke i zvučne zaštite. Izvedba, kontrola i mjerenja buke i zvučne izolacije. Propusti pri izvedbi koji utječu na zaštitu od buke i zvučnu izolaciju pregrada. Zvuk i prostor, prostorna akustika.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-7 Obnovljivi izvori energije u sustavima grijanja i pripreme tople vode Ivan Cetinić 5 2 3 Predavanje Ivan Cetinić
Petar Donjerković
Igor Balen
Tihomir Rengel
500,00 rujan 2015. Odobreno
Opis predavanja
Predavanja će prezentirati osnovne postavke elemenata termotehničkih instalacija koje moraju biti usaglašene s "Pravilnikom o sustavima grijanja i hlađenja"(temperature medija i sustava isl,) te "Pravilnikom o sustavima ventilacije i klimatizacije". Kroz multimedijalnu prezentaciju i izlaganja objasnit će se različiti izvori obnovljivih energenata (sunce;voda;zemlja:zrak isl) i njihovo korištenje kod grijanja i hlađenja zgrada primjenom različitih izvedbi dizalica topline. Polaznici će također biti upoznati s energetski zčinkovitim tehničkim rješenjima elemennata i sklopova termotehničkih sustava za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode primjenom obnovljivih izvora energije. Objasnit će se procesi, principi rada te razlike kompresorske i apsorpcijske dizalice dizalice topline i njihovi koeficjenti efikasnosti u različitim sustavima primjene, ovisno o energetskom izvoru. Kroz predavanja polaznici će, također, dobiti informacije o kogeneracijskim (proizvodnja električne i toplinske energije) i trigeneracijskim (proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije) sustavima i mjestima njihove primjene. Predavanjima će se obuhvatiti mogućnosti i primjeri korištenja sunčeva energija u sustavima grijanja, bazenske tehnike i pripreme PTV(različite sheme) u različitim građevinama.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-14 Sustavi lake gradnje stambenih zgrada i aluminijske obiteljske kuće Davor Andrić 2 0 2 Predavanje Davor Andrić 125,00 veljača 2015. Odobreno
Opis predavanja
Sustavi lake gradnje obiteljskih kuća od čelika, drva, i zgrada od ostalih priodnih i umjetnih materijala dani su načelno u uvodnom dijelu. Neke atipične inovacije u sustavima suvremenih obiteljskih kuća su također prikazane kao odraz suvremenih tehnologije i tehnika gradnje. Uvod u aluminijske kuće dan je kroz opći pregled svojstava aluminija, prednosti i mana u odnosu na glavni konkurent, čelik, tehnologiju i inovacije na osnovu aluminija... Drugi dio predavanja je prikaz primjera od 1930-ih do danas. Neki obrađeni povijesni primjeri su: kuća Aluminaire (Frey, USA), kuća Wichita (Buckminster Fuller, USA), Kuća Soarez (Bernardes, Brazil), kuće Sahara, Tropicale, Mundiale (Prouve)... Suvremeni primjeri uključuju među ostalima: kuću Celphane (K&T arhitects, USA), kuća Loblloly (K&T architects, USA), Kuća u Sakurajosu (Tekuto Atelier, Jp), Demo kuće u Tosu-u (Riken Yamamoto, Jp)...
Vezani dokumenti:
ZG ZG-8 Preduvjeti i metode neinvanzivne i reverzibilne izgradnje Davor Andrić 3 0 3 Predavanje Davor Andrić
Jelena Skorup Juračić
125,00 travanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Pojava trendova disperznog hotela, produženog boravka na otvorenom, robinzonskog i glamur-camping turizma, privremenih događanja u prirodnom i izgrađenom okolišu se često odvija uz minimalno sudjelovanje arhitekata. Ekološka osvještenost zahtjeva intervencije koje ne ostavljaju tragove u prostoru. Vrijeme neodlučnosti i nemogućnosti privođenja neiskorištenog prostora konačnoj namjeni je prilika za privremene ili sezonske načine korištenja. Podloga realizacije zasniva se na koncesijskom ekonomskom modelu te ideji reverzibilnosti, primjenom neinvanzivnih građevnih postupaka. Potrebno je: definirati preduvjete za primjenu disperznog hotelskog modela - identificirati i inventarizirati postojeću građevnu strukturu i prirodne ambijente podesne za umetanje privremenog sadržaja - definirati način i tehnike neinvazivnog umetanja te uvjete i metode prilagođene konceptu reverzibilnosti. Cilj: Revitalizacija ispražnjenih dijelova grada ili građevnih struktura te očuvanje neizgrađenog okoliša.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-1 Čelične konstrukcije za inženjere i arhitekte Miljenko Haiman 3 1 2 Predavanje Davor Skejić 400,00 travanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Predavanje 'Čelične konstrukcije za arhitekte' održavat će se u trajanju od 3 školska sata. Predavanje obuhvaća tematiku iz važećeg Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN RH br. 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12) i pripadajućih norma. Obrađuju se čelične konstrukcije od projektiranja, izvođenja do njihove uporabivosti i održavanja. Prikazuju se nove generacija čelika i neki suvremeni pristupi seizmičkog projektiranja, zaštite čeličnih konstrukcija od požara i antikorozivne zaštite. Kroz jedan konkretni program osiguranja i kontrole kvalitete čelične konstrukcije naglašene su mogućnosti koje nudi uporaba suvremenih europskih norma. Na kraju je, kroz primjere iz prakse, prikazano da suradnja arhitekata i građevinara 'čeličara' od samog idejnog projekta, uz upotrebu modernih vrsta čelika i suvremenih metoda u projektiranju često rezultira ostvarenjem izuzetnih arhitektonskih dostignuća.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-2 Drvene konstrukcije za inženjere i arhitekte Miljenko Haiman 3 1 2 Predavanje Miljenko Haiman 400,00 svibanj 2015. Odobreno
Opis predavanja
Izvadci iz važećih tehničkih propisa za drvene konstrukcije NN 121/07 i njihovi dodaci 58/09 i 125/10. Tehnička svojstva drvenih konstrukcija, proizvoda za drvene konstrukcije. Zahtjevi projektiranja, izvođenja, uporabljivosti i održavanja drvenih konstrukcija.
Prikazati će se drvni proizvodi, mehanička spajala, ljepila, predgotovljeni elementi, zaštita drvenih konstrukcija, protupožarnost i potresna otpornost drvenih konstrukcija. Pravila projektiranja drvenih konstrukcija u skladu sa priznatim normama.
Dati će se popis priloga na primjeru jednog realnog projekta, popis primijenjenih zakona propisa i normi, program osiguranja kontrole i kvalitete, o nadzoru i tehnički uvjeti za izvođenje drvenih konstrukcija. Projektni vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje.
Na primjerima iz prakse pokazati detalje izvedenih drvenih konstrukcija, pravila oblikovanja te kako valja projektirati detalje drvenih konstrukcija. Također će se spomenuti konstrukcijska zaštita te ukratko o stabilnosti, a posebno bočnoj stabilnosti velikih lameliranih drvenih nosača. Primjena drvenih konstrukcija u izgradnji objekata stambene ili javne namjene. Novi proizvodi kao i pozitivna saznanja u smislu zdravog življenja.
Vezani dokumenti:
A A-4 Oštećivanje okoliša građenjem Boris Morsan 10 2 8 Predavanje i radionica Boris Morsan
Stanko Stergaršek
1500,00 NIJE PREDVIĐENO ZA RAZDOBLJE 2014-2015 Odobreno
Opis predavanja
Predavanja:
Uvod, oštećivanje okoliša građenjem; kritika arhitekture i urbana ekologija; mogućnosti kritičke analize arhitekture; egzaktnost u umjetnosti; moderna i degenerirana moderna arhitektura, regionalizam i prikazivanje u arhitekturi; primjeri
Radionica:
Izbor odabrane zone, sklopa ili primjera oštećenja građenjem, analiza na terenu, snimanje, rasprava na seminaru, priprema i izlaganje kritičke analize.
Vezani dokumenti:
A A-6 Profesionalna etika arhitekta Boris Morsan 6 2 4 Predavanje i radionica Boris Morsan
Stanko Stergaršek
900,00 NIJE PREDVIĐENO ZA RAZDOBLJE 2014-2015 Odobreno
Opis predavanja
Predavanja:
Pojam profesije; razlika profesija i zanimanja; etički ustroj u djelovanju pripadnika profesije; etika i legalnost; Kantovo tumačenje u Kritici praktičnog uma; zasnovanost legalnog u etici; zakoni, propisi, pravna i upravna praksa; legalnost zakona proizlazi iz etičkih normi, dosegnutih spoznaja i logične provedbe; kodeks strukovne etike; kolegijalnost; primjeri; primjena Pravilnika o cijenama usluga u arhitekturi.
Radionica:
Rasprava s polaznicima o slučajevima narušene strukovne etike i primjene legislative u arhitekturi; priprema za izlaganje slučajeva i izrada sažetih opisa.

Cilj predavanja i radionice je mogućnost sagledavanja poteškoća i zastoja u funkcioniranju upravnog sustava radi olakšavanja prakse ovlaštenih arhitekata.
Vezani dokumenti:
U U-5 Zagrebačka stambena naselja nakon 2000. godine - natječaji i realizacija Ivan Mlinar 2 1 1 Predavanje Ivan Mlinar 375,00 ožujak 2015 Odobreno
Opis predavanja
U Zagrebu je nakon 2000. godine provedeno deset natječaja za stambena naselja, od kojih je jedno izgrađeno, dva se grade, za dva su usvojeni planovi, a za pet su samo provedeni natječaji. Planirana, započeta i izgrađena stambena naselja nastavak su zagrebačke planske stanogradnje u novim društveno-ekonomskim okolnostima. U njima se nastoji uskladiti stambenu izgradnju, promet, perivoje i prateće sadržaje s potencijalima položaja i okruženja.
Vezani dokumenti:
ZG ZG-10 Projektiranje seizmički otpornih građevina Nenad Turčić 3 1 2 Predavanje Nenad Turčić 500,00 NIJE U PROGRAMU AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2013-2014 Odobreno
Opis predavanja
Kako, zašto i kada dolazi do potresa.
Očekivano ponašanje građevine pod seizmičkim djelovanjem. Pregled aktualnih propisa s kratkim osvrtom na prošlost. Projektiranje seizmički otpornih konstrukcija u skladu s EN1998. Slabe točke konstrukcije izložene seizmičkom djelovanju. Sigurnost sekundarnih (nenosivih) elemenata konstrukcije i njihov utjecaj na glavnu (nosivu) konstrukciju. Važnost građevine i njezina upotreba nakon potresa.
Vezani dokumenti:
U U-4 Urbanizam - Koncepti i scenariji prostornog razvoja Srečko Pegan 5 1 4 Predavanje Srečko Pegan 500,00 veljača 2015. Odobreno
Opis predavanja
Rastuća globalizacija pomiče granice planiranja, usmjeruje ga na prepoznavanje globalnih procesa i očekivanih utjecaja na regionalni razvoj. Svijet se globalizira i fragmentira, promjene zahvaćaju i lokalni prostor i tradicionalna viđenja samostalnosti i samoodređenja lokalnih zajednica. Određenja javnog interesa i imperativi razvoja utiču na promjene teorije i prakse prostornog planiranja.
Teme predavanja su:
Globalizacija i razvoj; Europa u svijetu – teritorijalna stvarnost i vizije; Usporedba razvojnih scenarija EU; Scenariji teritorijalnog razvoja Europe; Teritorijalni trend razvoja do 2030; Prostorna struktura Europe do 2030 - scenariji razvoja; Proaktivni „Roll-back scenarij“; Komparativna analiza sadržaja i postupaka donošenja državnih dokumenata prostornog razvoja: Francuske, Austrije, Njemačke, Švicarske, Mađarske i Slovenije.
Vezani dokumenti:

dokumenti

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Pravilnik o stručnom usavršavanju PDF 56KB 11.2.2015 14:41 14.6.2017 09:13