VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Specijalistički studij: Prostorno uređenje – Ciklus STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

1 godine
Trajanje
60
ECTS

O studiju

Sveučilišni specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
> upisi IV. generacije u tijeku

KAKAV PROGRAM VAS OČEKUJE
Sveučilišni specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj traje jednu godinu, odnosno dva semestra i uključuje polaganje šest (6) obveznih i šest (6) izbornih kolegija.

GDJE SE IZVODI NASTAVA
Nastava se izvodi u Zagrebu u prostorijama Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Kačićeva 26.

PREDAVANJA
Očekivano trajanje predavanja je: za zimski semestar je 1.veljače do 1. ožujka; za ljetni semestar 01. lipnja do 01. srpnja (blokovski oblik nastave).

ŠTO DOBIVATE ZAVRŠETKOM STUDIJA
Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje iz područja prostornog uređenja.
Završetkom Sveučilišnog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj stječe se akademska titula specijalist/specijalistica arhitekture i urbanizma (spec.arch.).

TKO MOŽE UPISATI STUDIJ
Studij je namijenjen svim pristupnicima neovisno o tome dolaze li iz arhitektonske struke ili nekog drugog usmjerenja.
Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij su:

  1. završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
  2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
  3. poznavanje jednog stranog jezika

KOJA JE CIJENA STUDIJA I ŠTO OBUHVAĆA
Cijena Sveučilišnog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj je 2.500,00 eura po semestru.

Cijena studija obuhvaća sve studijske troškove i jedno studijsko putovanje.
Trošak studija plativ je u obrocima, a detalji plaćanja uređuju se svakim polaznikom pojedinačno.

Program možete preuzeti ovdje


 

Propisi

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu:
> Pravilnik_o_specijalistickim_studijima_na_SUZ.pdf

 

POPIS OBRANJENIH ZAVRŠNIH RADOVA POLAZNIKA
> Specijalistički studij - popis obranjenih Završnih radova [.pdf]