VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1996., magistrirala 2002. (Zgrade za obrazovanje u opusu arhitekta Zvonimira Vrkljana), te doktorirala 2007. (Arhitektica Zoja Dumengjić – Osobitost djela u kontekstu hrvatske moderne arhitekture). Na matičnom fakultetu zaposlena je 1997. Sudjelovala je u nastavi Katedre za teoriju i povijest arhitekture, Katedre za arhitektonsko projektiranje i Katedre za urbanizam. Nositelj je kolegija Hrvatski prostor i arhitekturaZagreb, HPAsjeverozapadna Hrvatska, Industrijska arheologija, te Industrial Archaeology. Od 2013. u svojstvu ECTS koordinatora uspostavila je 26 bilateralnih Erasmus+ ugovora za mobilnost studenata i nastavnika. Autorica je realizacija obiteljskih kuća u Samoboru, Odri i Čazmi, interijera stomatološke ordinacije u Zagrebu, te nagrađenog natječajnog rada sklopa Gruž u Dubrovniku (sa: K. Šmit i dr.). Znanstveni rad usmjeren je istraživanju moderne hrvatske arhitekture, te industrijske arheologije. Izabrana je u zvanje znanstvene savjetnice 2011. Objavila je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, član je uredništva zn. časopisa Prostor (2000.-2003.), te SEEJAD (od 2015.). Voditeljica je istraživačkog projekta „Značaj industrije u kontekstu hrvatske moderne arhitekture“ (Sveučilište u Zagrebu, 2015.-2017.). Laureat je Državne nagrade za znanost 2009. (Leksikon arhitekata Atlasa hrvatske arhitekture XX. stoljeća, sa: A. Uchytil, E. Kahrović). Autorica-kustosica je hrvatskog nastupa na 14. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014. (gl. izbornik R. Koolhaas), izložbe Fitting Abstraction (izbornica K. Šerman). Promociju struke ostvaruje kroz izložbe, predavanja, intervjue. Članica je Programskog odbora V., VI. i VII. dana zagrebačke arhitekture Društva arhitekata Zagreba (sa: L. Korlaet).

‘Docendo discimus.’
Karta