HR / EN

Biografija

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine, a doktorirala s disertacijom „Arhitekt Antun Ulrich – klasičnost moderne“. Od 1981. zaposlena kao projektant u Zavodu za arhitekturu, a od 1990. kao asistent na Arhitektonskom fakultetu. 1999. docent. Godine 2004. postaje izvanredna profesorica, 2011. znanstvena savjetnica, od 2012. redovna profesorica i 2017. redovna profesorica u trajnom zvanju na Katedri za arhitektonsko projektiranje, Kabinet za javne zgrade i Kabinet za interijer. Od 2017. obnaša dužnost voditeljice Kabineta za javne zgrade na Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. U cilju prepoznavanja Arhitektonskog fakulteta i zagrebačke škole arhitekture, kao prodekanica za nastavu u periodu od 2001. do 2003., pokreće i uređuje knjigu „Arhitektonski fakultet, Izbor studentskih radova 2001./2002.“, objavljene u izdanju AF-a. Kao glavna urednica uređuje Facta Architectonica1 (2011.) i Facta Architectonica 2 (2014.), Zbornik stručnih radova nastavnika AF-a, te Općina Pisarovina, Arhitektonska topografija identiteta (2014.), Acta Architectonica Edicija Ljetnje škole i radionice 16, izdavača: Af, Sveučilišta u Zagrebu.
Sudjeluje na mnogim domaćim i stranim znanstvenim skupovima (Washington DC, Venecija, Sarajevo). Autorica je niza znanstvenih članaka i knjige „Arhitekt Antun Ulrich, klasičnost moderne“, Naklada Jurčić, Zagreb, 2002.
Godine 2005. sa Sanjom Filep osniva ljetnu školu Hiper Hrvatska koja postaje dio službenog kurikuluma fakulteta i profilira se kroz izborni kolegij „Suvremena arhitektura u regiji”. Autorica šezdesetak projekata s nekoliko realizacija i tridesetak arhitektonskih natječaja, s više koautora osvaja brojne nagrade: prva nagrada za stambeni objekt u ulici Zelengaj, 1987. i stambene zgrade na Kajzerici 1989. te otkup na natječaju za novu zagorsku kuću 1995. (sa Sanjom Filep), Gradska tržnica, Kutina 2004., 2. nagrada, Gračani-Dolje, Zagreb, 2004., 2. nagrada (sa Z. Protić i D. Petric); urbana cjelina s tri stambene vile, Lisičina ulica u Zagrebu 2002.- 04. (Koautor: Z. Protić) realizirano, Centar socijalne skrbi, Zagreb, 2006./10. realizirano (sa Z. Protić i D. Petric) 1.nagrada, 2015. Stambena građevina, Preradovićeva 11, Zagreb, (skupina koautora), 4. nagrada, 2016. Veteranski centar Daruvar (sa S. Filep), 1. Nagrada, u realizaciji.

Karta