VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Srečko Pegan

Srečko Pegan

Dr. sc., professor emeritus

Biografija

Rođen u Zagrebu 1949. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomira 1972. godine. Od 1973. do 1988. godine radi kao projektant, vodeći projektant i direktor u projektnom uredu "Arhitektonski studio" u Zagrebu. Na studijskom radu boravio je u Njemačkoj i SAD-u. Od 1988. godine je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu, na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Bio je voditelj kolegija Urbanizam I, Urbanističko planiranje I-IV, Osnove komunalne tehnike Komunalna tehnika gradova i Osnove urbanističkog i graditeljskog zakonodavstva. Voditelj je kolegija Prostorno planiranje i Prostorno planiranje – zaštita prirode i okoliša te Radionice prostornog planiranja. Autor je knjiga: Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka - kritika i prijedlozi, Osnove urbanističkog i graditeljskog zakonodavstva, Urbanizam - Uvod u urbanističko planiranje. Stručni opus obuhvaća 72 značajnija stručna rada od kojih je 31 usvojen prostorni plan i 35 arhitektonska autorska projekata. Na pozivnim i javnim arhitektonsko-urbanističkim natječajima je osvojio 4 prve nagrade. 1992. godine pokreće znanstveni časopis "Prostor", a 1996. godine pokreće obnovljeni poslijediplomski znanstveni studij "Urbanizam, prostorno planiranje i parkovna arhitektura" i voditelj je tog studija do 2000. godine. Predstojnik je Zavoda za urbanizam bio je od 1993-1997., a prodekan za znanost od 1999 -2001. godine. Bio je član Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske, Znanstvenog područnog vijeća za tehničke znanosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Hrvatske komore arhitekata. Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje mu 2014. godine nagradu „Fran Bošnjaković“ za iznimni doprinos znanosti i velikom unapređenju urbanizma i prostornog planiranja.

‘Ē tan ē epi tas’
Karta