Biografija

Karin Šerman diplomirala je 1989. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1996. na Sveučilištu Harvard pod mentorstvom prof.dr.sc. K. Michael Haysa. Dobitnica je nagrade Gerald M. McCue za postignuti najviši akademski uspjeh na poslijediplomskom studiju na Graduate School of Design, Sveučilište Harvard. Doktorat znanosti stječe na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Borisa Magaša. Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu od 1990. na Katedri za teoriju i povijest arhitekture.

Nositeljica je kolegija iz područja Teorije arhitekture u preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na studiju arhitekture Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Od 2007. voditeljica je sekcije ‘Arhitektonska misao’ na doktorskom studiju ‘Arhitektura’ Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Kao Kao istraživačica djeluje na znanstvenoistraživačkom projektu ‘Atlas hrvatske arhitekture 20. stoljeća’. Članica je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam Prostor te znanstvenog časopisa INDECS 
– Interdisciplinary Description of Complex Systems. Od 2005. god. korespondentica je švicarskog časopisa Werk, Bauen + Wohnen.

Autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima i knjigama, s temama iz područja moderne i suvremene arhitekture i kulture te recentnoga teorijskog diskursa.

Ostali članovi kabineta

Karta