HR / EN

Biografija

Dunja Mandić, rođena je u Zagrebu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se 2003. godine i zapošljava u Zavodu za arhitekturu. Radi na nizu projekata, realizacija i natječajnih radova. Prezentirala je radove na međunarodnim konferencijama, sudjelovala je na stručnim skupovima i izložbama autorskih projekata. Članica je strukovnih udruženja i društava.
U nastavi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi od ak. god. 2005./06., prvo kao honorarni asistent kasnije u nastavnom zvanju predavačice i više predavačice na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, Kabinetu za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju građenja.
Sudjeluje na studijskim putovanjima, terenskim nastavama i ljetnim školama te radionicama izvan i u okviru Arhitektonskog fakulteta. U okviru Doktorskog studija arhitektura i urbanizam bavi se višeosjetilnim aspektom arhitekture.

Karta