VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Red. prof. dr. sc. Damir Krajnik, diplomirani je inženjer arhitekture i doktor tehničkih znanosti iz područja arhitekture i urbanizma. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Godine 1995. upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao 2000. godine te doktorirao 2007. godine.
Od 2000. godine je zaposlen na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2019. godine u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora) gdje sudjeluje u nastavi kao nositelj vježbovnih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, nositelj kolegija preddiplomskog studija Arhitektonsko i urbanističko zakonodavstvo te mentor na diplomskom semestru. Sudjeluje i u nastavi poslijediplomskog znanstvenog studija Arhitektonskog fakulteta kao mentor i član povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija, te u organizaciji i održavanju nastave poslijediplomskog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje – Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj.
Od 2000. godine aktivno sudjeluje kao istraživač u realizaciji niza međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata, pri čemu je kao autor/koautor objavio šezdeset i šest (66) radova u znanstvenim domaćim i stranim časopisima, zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova, leksikonima, knjigama, stručnim domaćim i stranim časopisima. Recenzent je znanstvenih članaka u Hrvatskoj i inozemstvu, a od listopada 2013. do prosinca 2020. godine bio je izvršni urednik znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam Prostor.
Kao autor, koautor i suradnik sudjelovao je u izradi sedamdeset i pet (75) stručnih radova: prostornih i urbanističkih planova, projekata krajobraznog uređenja, urbanističko-arhitektonskih projekata, konzervatorskih elaborata i studija. Predstojnik je Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2019. godine), član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) i Društva arhitekata Zagreba (DAZ) te je ovlašteni arhitekt i arhitekt urbanist Hrvatske komore arhitekata.

‘Nulla dies sine linea’

Ostali članovi kabineta

Karta