Biografija

Doc.dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. je doktor tehničkih znanosti arhitekture i urbanizma. Docent je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu i na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za pejzažnu arhitekturu. Sudjeluje u znanstvenom radu na području prostornog i urbanističkog planiranja te pejsažne arhitekture, turizma i zaštite naslijeđa. Autorica i koautorica je brojnih znanstvenih članka i poglavlja u knjigama, a predavala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Aktivno sudjeluje u nacionalnim i internacionalnim znanstvenim projektima, a kao doktorandica i poslijedoktorandica sudjelovala je u nekoliko akademskih razmjena (Grčka, Španjolska, Australija, Austrija). Surađivala je s raznim arhitektonskim uredima gdje je sudjelovala na brojnim urbanističko-arhitektonskim natječajima (30 nagrađenih), studijama i planovima, idejnim i izvedbenim projektima, te nadzoru arhitektonskih realizacija. Izlagala je na Zagrebačkom salonu arhitekture i Izložbi godišnjih realizacija UHA-e. Kao članica Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba sudjelovala je u organizacijskom timu projekta ARTUR (Arhitektura i turizam), gdje je bila član ocjenjivačkog suda za dodjelu godišnje nagrade (2016.). Od 2017. godine je odlukom Skupštine Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) izabrana za v.d. Predsjednicu, a u lipnju iste godine za Dopredsjednicu, a time i voditelja Stručnog Savjeta UHA-e za Godišnju izložbu i dodjelu nagrada za najbolja ostvarenja u 2016. i 2017.godini. Također je imenovana za člana odbora za dodjelu godišnjih nagrada Vladimir Nazor za arhitekturu (2017.-2018.) te člana žirija 21. Salona arhitekture Novi Sad (2018.). U 2017. godini postaje polaznica WU Executive Academy u Beču na MBA programu Project Management.
Karta