HR / EN
Završna konferencija u sklopu projekta CIRI
Aktualnost

Završna konferencija u sklopu projekta CIRI

26. travnja 2022.

Obavijest o Završnoj konferenicij u sklopu projekta CIRI - Centar za istraživanje, razvoj i inovacije nalazi se ovdje.

Karta