VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Urban Planning in Egypt – Processes and Challenges
Aktualnost

Urban Planning in Egypt – Processes and Challenges

Prof. Hany M. Ayad sa Sveučilišta u Aleksandriji održat će 2. prosinca u 13:15 u predavaonici 221 predavanje „Urban Planning in Egypt – Processes and Challenges“.    

1. prosinca 2022.

Prof. Ayad predaje prostorno i urbanističko planiranje na Arhitektonskoj katedri Sveučilišta  u ALeksandriji od 1987. godine, gdje je diplomirao i doktorirao u cotutelleu s Illinois Institute of Technology, USA. U istraživačkom radu se bavi dinamikama urbanog rasta u zemljama u razvoju, kao i poviješću i morfologijom povijesnih gradova. Bio je uključen u nekoliko projekata s UN-Habitatom i UNDP-om u Egiptu i Siriji, te je participirao u pripremi urbanih strategija i smjernica za participaciju nekoliko egipatskih gradova i sela. 2006. godine primio je Egyptian National Incentive Award za rad na obnovi Pharosa, jednog od najznačajnijih povijesnih dijelova Aleksandrije.  U predavanju će govoriti o istraživanjima na matičnom sveučilištu koja se bave izazovima urbanističkog planiranja u egipatskim gradovima. Posebno će govoriti o sljedećim temama: rast stanovništva i rješenja urbane ekspanzije u Egiptu; prilagodba klimatskim promjenama; dokumenti prostornog planiranja u Egiptu; uloga Urban Lab-a, koji djeluje pri Arhitektonskoj katedri, u istraživanjima u urbanizmu i koprodukciji znanja.

Karta