HR / EN
Rezultati - Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 2024.
Aktualnost

Rezultati – Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 2024.

4. srpnja 2024.

U nastavku se nalaze rezultati Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Prijediplomskog studija arhitekture i urbanizma.

Kandidati rezultate mogu provjeriti i na stranici postani student.

Abecedna lista nalazi se OVDJE

Bodovna lista nalazi se OVDJE

Upisi na Prijediplomski studij arhitekture i urbanizma održati će se nakon objave konačne rang liste prema naknadnoj obavijesti.

 

Eventualnu žalbu na postupak provedbe Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na Prijediplomski studij arhitekture i urbanizma pristupnik može podnijeti putem obrasca do subote, 06. srpnja 2024. do 10:00 sati. Obrazac se nalazi OVDJE. Za ispunjavanje obrasca potrebno je imati kreiran google (gmail) korisnički račun. Prilikom slanja obrasca moguće je kopiju odgovora poslati na e-mail. Fakultet će se o žalbama očitovati isključivo pisanim putem na e-mail adresu navedenu na obrascu.

Karta