Aktualnost

Poziv na obranu doktorata znanosti mr.sc. Senada Nanića

24. veljače 2022.

Na temelju izvješća povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, prihvatilo je doktorski rad mr.sc. Senada Nanića, izrađen pod mentorstvom prof.dr.sc. Zlatka Karača i doc.dr.sc. Marije Šimić Horvath.

 

Mr.sc. Senad Nanić braniti će doktorski rad pod naslovom:

GEOMETRIJSKA HARMONIZACIJA U ISLAMSKOJ ARHITEKTURI

 

pred povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Zorana Sokol Gojnik, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Alen Žunić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, vanjski član  

 

Obrana će se održati:

u PONEDJELJAK, 07. ožujka 2022. godine s početkom u 11 sati

u Vijećnici Arhitektonskog fakulteta

Karta