HR / EN
Aktualnost

Poziv na obranu doktorata znanosti Filipa Šrajera, dipl.ing.arh.

18. rujna 2019.

Fakultetsko vijeće Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 539. redovnoj sjednici od 17. rujna 2019.godine, na temelju izvješća povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, prihvatilo je doktorski rad Filipa Šrajera, dipl.ing.arh., izrađen pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Zlatka Karača, dipl.ing.arh. i doc.dr.sc. Gorana Andlara dipl.ing.kraj.arh.

Filip Šrajer, dipl.ing.arh., braniti će doktorski rad pod naslovom:

Model za inventarizaciju, monitoring i evaluaciju suhozidnih gradnji u Hrvatskoj na primjeru Starogradskog polja na otoku Hvaru,

pred povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Marina Šimunić Buršić dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, član
  3. Dr.sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh., Institut za turizam, vanjski član  

Obrana će se održati: u UTORAK, 24. rujna 2019. u 11 sati u Vijećnici Arhitektonskog fakulteta

Zagreb, Kačićeva 26.

 

Karta