HR / EN
Aktualnost

Postupak izbora dekana za ak.god. 2022./23. i 2023./24.

18. siječnja 2022.

Zagreb, 18. siječnja 2022.; Urbroj: 251-63-02/01-22-1; Klasa: 030-02/22-04/01

 

Temeljem čl. 2. Pravilnika o postupku izbora dekana na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 559. redovnoj sjednici održanoj 18. siječnja 2022., donijelo je slijedeću

O D L U K U

Pokreće se postupak za izbor dekana za ak.god. 2022./23. i 2023./24.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu: Prof.dr.sc. Tihomir Jukić; Prof.art. Igor Franić; Prof.art. Zlatko Kapetanović

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka glasanja u sastavu: Prof.dr.sc. Alenka Delić, Prof.dr.sc. Zlatko Karač,  Prof.art. Tomislav Vlainić

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno do 02. veljače 2022. godine.

Povjerenstvo za izbor izvješće o pristiglim kandidaturama treba dostaviti dekanu najkasnije od 17. veljače 2022.

                                                                                                              Dekan Prof.dr.sc. Bojan Baletić

 

 

Karta