VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto II. vrste

18. srpnja 2018.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

-  za radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (m/ž) u Zavodu za arhitekturu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

 

Završen preddiplomski studij arhitektonske ili građevinske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na složenijim administrativno - tehničkim poslovima za potrebe vođenja stručnih projekata u području arhitekture.

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada na pripremi i izradi stručnih projekata u području arhitekture i položenim stručnim ispitom iz strukovnog područja arhitekture ili građevinarstva.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, dokazom o radnom stažu te drugim dokumentima kojima se dokazuju prednosti iz prijave dostavljaju se poštom na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miočića 26, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

Karta