VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Izložba radova studenata kolegija Studio 4 Arhitektura ak. god. 2019/2020.
Aktualnost

Izložba radova studenata kolegija Studio 4 Arhitektura ak. god. 2019/2020.

20. srpnja 2020.

Centar za nove tehnologije s medijatekom

Studio 4 Arhitektura je vježbovni kolegij VI. semestra preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma čiji sadržaj predviđa izradu projekta uredske, poslovno-trgovačke ili višenamjenske zgrade unutar manje gradske cjeline. Uz stjecanje komplementarnih znanja i umijeća unutar teoretskog kolegija Zgrade za rad i trgovinu, radom na projektu studenti bivaju upoznati s procesom projektiranja kojim se određeni prostor i građevina razvijaju kroz kontekst, formu, funkciju, tehnologiju i materijal. Zadaća završnog rada projektnog studija je zajednički nastavni pothvat triju katedri – urbanističke, projektantske i arhitektonskih konstrukcija – s ciljem simulacije zaokruženog procesa arhitektonskoga projektiranja s kakvim će se studenti susretati u budućem kompetitivnom okruženju arhitektonskog poslovanja. 

Zadatak predviđa složenu zgradu za rad – Centar za nove tehnologije s medijatekom – i njenu integraciju u postojeće tkivo gradskog bloka na obuhvatu površine od c. 3000m2. Atipični gradski blok Jukićeva/Kačićeva/Kršnjavoga se nalazi u jugozapadnom dijelu katastarske općine Centar – neposrednoj blizini željezničke pruge i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. U svojoj složenosti, Centar za nove tehnologije s medijatekom programski objedinjuje gospodarstvo, znanstveno-istraživački rad i odgojno-obrazovni program kroz definirane prostorno-programske cjeline: 1. radnih prostora, 2. medijateke, 3. edukacijskih prostoria, 4. zajedničkih prostora te 5. garaže i tehničkih prostorija. Upoznavanje funkcionalnih tipologija Kabineta za javne zgrade pritom stavlja naglasak na istraživanje medijateke kao mjesta gradskog kolektiviteta i suvremene inačice arhitektonske tipologije knjižnice kojem izvorište leži u povijesnoj ulozi temeljnih institucija kulture.

Rad na daljinu Aktualno epidemiološko stanje je uvjetovalo izvođenje većeg dijela ovosemestralne nastave na daljinu (online) i obilježilo jednu specifičnu generaciju studenata (i učitelja), obrazovanih u specifičnim, izvanrednim uvjetima. Fizički prostor fakulteta i mjesto odvijanja regularnog nastavnog procesa je izmješten u prostor virtualnog gdje postaje mjesto susreta nešto drugačijeg akademskog kolektiviteta. Format ove izložbe je produkt spomenutih okolnosti koji se oslanja na infrastrukturu globalno raširene, javno dostupne i besplatne internetske društvene mreže – virtualnog prostora za susret kroz vizualnu prezentaciju.

 

Izložbu možete pogledati ovdje.

 

Prof.dr.sc. Vesna Mikić

voditeljica Kabineta za javne zgrade i

koordinatorica kolegija Studio 4 Arhitektura

 

Mentori:

prof.dr.sc. Sanja Filep

prof. Tin Sven Franić 

prof. Miroslav Geng

prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski 

doc.dr.sc. Krunoslav Ivanišin

prof.mr.sc. Boris Koružnjak  

prof.dr.sc. Vesna Mikić 

doc. Lovorka Prpić 

prof. Goran Rako 

prof.mr.sc. Sonja Tadej

prof.dr.sc. Idis Turato 

prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković

 

asist. Andrea Čeko

Karta