HR / EN
Aktualnost

IN MEMORIAM DUBRAVKA LANDAU BOLTAR

25. veljače 2022.

23.veljače 2022. napustila nas je naša dugogodišnja suradnica u Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Dubravka Landau-Boltar. Njezin rad na urbanističkim i prostorno planerskim zadacima koje su vodili profesori Boltar, Marinović-Uzelac i Maretić, obilježen je predanošću, savjesnošću i ništa manje samozatajnošću kojom je svoje iskustvo ugrađivala u planove  povjerene na razradu. Svjetlo u njezinoj radnoj sobi na fakultetu znalo je gorjeti do kasno u noć. Posljednji stručni posao kojem se, i nakon odlaska u mirovinu više godina posvetila, bio je sređivanje građe iz fundusa projekata, planova i studija njezinog oca i učitelja Dragana Boltara, čiju sistematiziranu ostavštinu njezinom zaslugom, baštini danas Muzej arhitekture HAZU-a.

Pokop će se održati 1. ožujka u 14.15 sati na groblju Mirogoj.

Karta