HR / EN
In memoriam Boris Koružnjak
Aktualnost

In memoriam Boris Koružnjak

8. studenog 2022.

IN MEMORIAM

BORIS KORUŽNJAK (1955.- 2022.)

 

Boris Koružnjak, arhitekt, sveučilišni profesor, bivši dekan, bio je naš cijenjeni kolega i omiljeni profesor generacijama studenata.

Rođen je 1955., a diplomirao 1979. god. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao 2000. godine. Redovni profesor u trajnom zvanju postao je 2018. godine. Dekan Arhitektonskog fakulteta bio je u dva mandata, u razdoblju od 2011. do 2016. god.

Nagrađivani je autor je zapaženog stručnog i znanstveno-istraživačkog opusa kojim je arhitekturu živio pasionirano i neumorno cijelog života. Staložen i strpljiv, bio je aktivan sugovornik jasnih stavova i jezgrovitog mišljenja, neovisno o temi: arhitekturi, tehnologiji, svakodnevici ili sportu. Na specifično postavljeno pitanje njegov odgovor uvijek su bila kratka predavanja na temu u kojima je živio svoju pedagošku ulogu, s izrazitim poštovanjem prema sugovorniku. Samodisciplina, upornost i kompetitivnost kao odlike sportskog duha, prožimale su njegov pristup u svim sferama  znanstveno-istraživačkog i pedagoškog djelovanja, kao i rukovoditeljskih uloga koje je odgovorno i hrabro preuzimao. Svestran po svojoj prirodi i karakteru, svemu je pristupao interdisciplinarno. Boris je impresionirao savršenim poznavanjem formiranja ili funkcioniranja od ordinarnog do najkompliciranijeg artefakta. Intrinzičnu radoznalost hranio je dubinom pažnje i obimom znanja u svemu čime se bavio. Biti arhitekt, inženjer, za Borisa je značilo metodološki sistematično, analitički i kreativno pristupiti rješavanju odabranog zadataka. Granice arhitekture, dizajna ili brodogradnje nisu postojale –  poput objedinjavanja funkcija u njegovom dizajnu dijela trupa jedrilice. Njegov podrumski kabinet uvijek je izgledao kao laboratorij u kojima te dinamične forme prototipova  jedrilica komuniciraju istim jezikom sa maketama njegovih zgrada.

 

U središtu njegovog arhitektonskog izraza je prostorna organizacija kao kompozicija, istovremeno i artistička i tehnička, a koja svoje ishodište nalazi u dubljem razumijevanju izgrađenog i kulturološkog konteksta u kojem nastaje. Likovni naboj kojim zrače njegove skice i nacrti vidljiv je i u građevnom vokabularu kojima su njegove arhitektonske zamisli materijalizirane. Arhitektonski detalj bio je Borisov forte još od devedesetih godina 20.st. i stručnog usavršavanja u Njemačkoj. Razrađeni, tehnološki besprijekorni, jedinstveni arhitektonski elementi utkani u tijelo građevine ostvaruju i ukupnost cjeline djela. U svom bogatom arhitektonskom opusu istaknuto mjesto imaju rekonstrukcije osjetljivih arhitektonskih sklopova. Pristupa im sa izrazitim senzibilitetom za mjerilo i nasljeđe te ih nadograđuje novom kvalitetom suvremenosti. Samostalno i u autorskoj suradnji sa Gordanom Domić ostvaruje bogat opus svog stručnog rada.

 

U pedagoškom radu u nastavi na Arhitektonskom fakultetu djeluje kontinuirano od 1982. do danas te je nastavnu karijeru gradio kroz brojne kolegije; Arhitektonsko projektiranje, Arhitektonske konstrukcije i fizika zgrade, Arhitektonsko-urbanističke radionice i Diplomske radionice. Kao nositelj kolegija Zgrade za sport i Zgrade za zdravstvo, dao je svoj veliki doprinos upravo zahvaljujući integrativnom pristupu čovjeku i njegovoj egzistenciji. Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Karlsruhe-u i Bukureštu te sudjelovao na tematskim stručnim i znanstvenim skupovima. Svoj pedagoški poziv proširio je na brojne izvannastavne aktivnosti. Inicirao je sportske susrete sa studentima u kojima je svjesno u njima gradio sportsku etiku kao temelj osobnosti i karaktera budućih profesionalaca. U aktivnom bavljenju sportom – aikidom, tenisom, jedrenjem, košarkom – rado ih je uključivao. Igranje košarke ili sudjelovanje na regati sa dekanom i profesorima, rijetka je privilegija za studenta, a upravo je Boris afirmirao takav odnos studenata i profesora u akademskoj zajednici. Studenti koji su od i uz njega učili znali su to cijeniti, te je učestalo biran za „naj-nastavnika“.

 

Njegov znanstveno-istraživački rad odlikuje interes za zgrade društvenog standarda kojim iskazuje svoj stav o ulozi arhitekture u izgradnji društva u cjelini. S posebnom pažnjom istražio je temu stanovanje za osobe starije dobi u svom magistarskom radu iz 2000. god. s naslovom ''Stanovanje za starije na primjeru analize zagrebačkih domova umirovljenika''. Važan doprinos njegovog znanstvenog rada je Analiza prostornih standarda znanstveno-nastavnih ustanova za Sveučilište u Zagrebu, koja se kvalitetno koristi posljednjih godina u planiranju novih fakulteta i izvan zagrebačkog Sveučilišta. Na kolegiju Zgrade za sport zajedno sa svojim suradnicima i studentima istraživa je teme sportske arhitekture i tipskih modela sportskih građevina.

 

Uz znanstveno-istraživački rad, pedagoški i stručni rad višestruko je bio konzultant - vodeći arhitekt za procjenu arhitektonsko-urbanističkih projekata (COWI-IPF), te član domaćih i međunarodnih žirija na arhitektonsko-urbanističkim natječajima i bijenalima arhitekture. Bio je član međunarodnih komisija za diplomske ispite na Ion Mincu, University of Architecture and Urbanism, Faculty of Architecture u Bukureštu, predsjednik Komisije za športsko graditeljstvo i okoliš Hrvatskog olimpijskog odbora, te predstavnik Sveučilišta u Zagrebu pri međunarodnoj sveučilišnoj mreži europskih gradova u platformi za strategiju održive zaštite okoliša na sveučilištima - UNICA GREEN.

 

Dekan Arhitektonskog fakulteta bio je u dva mandata, u razdoblju od 2011. do 2016. god. u kojima je radio na reorganizaciji nastave u sklopu provedenog Bolonjskog procesa s naglaskom na nerazdvojivosti znanstvene i umjetničke komponente u arhitektonskom stvaralaštvu te afirmiranju ideja kvalitetnijeg i fleksibilnijeg studiranja na principima maksimalne autonomije, suradnje, te poštivanja raznolikosti, kako u okvirima Sveučilišta i Hrvatske, tako i u Europi. Tijekom godina obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za arhitekturu, od 2007.do 2011. god. i prodekana za poslovanje od 2003. do 2007. god.

 

U nasljeđe nam je ostavio brojne arhitektonsko-urbanističke studije, nagrađene natječajne radove, arhitektonske projekte i djela, znanstvena istraživanja, te veliki doprinos unapređenju nastave i fakulteta. Rekonstrukcijom velike dvorane i pratećih prostora Arhitektonskog fakulteta (u suradnji s kolegama prof. I. Crnković i G. Domić) Boris nam ostavio je trag u prostoru kao mjesto susreta svih nas, profesora i studenata. Prisjećat ćemo ga se svakim korakom kroz naš fakultet.

 

Izv. prof. art. Vladimir Kasun

 

 

Istaknuti radovi:

 

OSNOVNA ŠKOLA - REMETE, ZAGREB, 1. nagrada, arh. urb. natječaj,(s G. Domić, koautor M. Mikelić), realizacija, 1999.-2013.

NASTAVNO-SPORTSKA DVORANA, OSIJEK, 1. nagrada, arh. urb. natječaj, (s G. Domić), projekt, realizacija, 2001.-2009.

ŽUPNA CRKVA  B. N. G., ZAGREB,  1.nagrada, arh. urb. natječaj, projekt, (s G.Domić), realizacija, 2001- 2003.

REKONSTRUKCIJA VELIKE DVORANE AGG FAKULTETA, ZAGREB, projekt, realizacija, (I. Crnković, B. Koružnjak, koautor G. Domić), 2005.-2006.

REKONSTRUKCIJA VELIKE DVORANE RGN FAKULTETA, ZAGREB, projekt, realizacija, (s G. Domić), 2008.-2009.

''INTEGRIRANI GRAD'', urbanističko - arhitektonska studija uređenja prostora Trga F. Tuđmana, Trga Francuske Republike i Trga K. Ćosića, Zagreb, (s N. Fabijanić, G. Domić), 2010.

ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI PARK - VUČEVICA OPĆINA KLIS, arh. urb. natječaj, 2. nagrada, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2013.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NA LAŠĆINI, ZAGREB, arh. urb. natječaj, 3. nagrada, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2014.

REKONSTRUKCIJA ZGRADE ‘’Narodne kupke’’ u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Lipik

arhitektonski projekt, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2015/16.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE ‘’Fontana’’ u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Lipik, idejni arhitektonski projekt, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2015/16.

SMJEŠTAJNA GRAĐEVINA ZA PILOTE NA ZB PLESO HVO, Zagreb

idejni arhitektonski projekt, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2017.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE PRAVNOG FAKULTETA I REKTORATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, arhitektonsko-urbanistička studija, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2017.

CENTAR ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU I BIOTEHNOLOGIJU U GRADSKOM BLOKU - Kačićeva, Kršnjavoga, Jukićeva u Zagrebu, arhitektonsko-urbanistička studija, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2017.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKOG FAKULTETA - ZUK Borongaj, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, arhitektonsko-urbanistička studija, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2018.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI - ZUK Borongaj, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, arhitektonsko-urbanistička studija, (s G. Domić, Z. Nikoloski), 2018.

 

Karta