VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Modern and Contemporary Croatian Architecture

Modern and Contemporary Croatian Architecture

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:186703
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS