VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Introduction to Theory of Architecture

Introduction to Theory of Architecture

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:39908
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS