VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Design Studio 3 - Urban Design/Spatial Design/landscape Architecture

Design Studio 3 - Urban Design/Spatial Design/landscape Architecture

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:192517
0
Predavanja
150
Vježbe
0
Seminari
14
ECTS