Interijer lokala u Miškecovom prolazu
Studentski rad
Interijer lokala u Miškecovom prolazu
Interijer lokala u Miškecovom prolazu

Interijer lokala u Miškecovom prolazu

Kolegij Radionica interijera predstavlja individualan praktičan rad studenata na projektu interijera.Teme su prostori različitih namjena u postojećim zgradama na području užeg ili šireg središta grada Zagreba. Odabiru se lokacije značajne za formiranje vizualnog doživljaja pješaka u gradskoj jezgri. Prostori smješteni u objektima značajnijih arhitektonskih karakteristika, nerijetko upisanih u registar zaštićenih spomenika kulture, te ona mjesta koja su u doticaju s javnim pješačkim površinama. Svake akademske godine mijenjaju se teme. Studenti odabiru prostor od nekoliko ponuđenih, te u dogovoru s voditeljima, predlažu ili prihvaćaju sadržaj za koji smatraju da bi odgovarao karakteru lokacije. Nakon istraživanja konteksta i formalnih karakteristika zgrade te analize programa, izrađuje se projekt interijera u odgovarajućem mjerilu. Moguća je oblikovna intervencija i na obodnim pješačkim ulicama i trgovima vezanim uz pročelja i izloge.
Cilj zadatka je da studenti pri projektiranju interijera, a krećući se raznolikim mjerilima (od 1:500 do 1:5), pokušaju uzeti u obzir da se prednost arhitekture ne sastoji u tome što ona banalno zaklanja ili štiti prazan prostor, već u tome što konstruira jedan unutarnji svijet u kojem se podešavaju parametri vremena, svjetla, prostora, građe po zakonima neke logike... (Henri Focillon: Život oblika)
Kreativni napor studenata nastoji se usmjeriti na konstataciju da svaka zgrada mora unutrašnjošću pružiti puno više nego što nudi izvana - poput knjige... (Steven Holl)
U akademskoj godini 2012./13. ponuđene su sljedeće lokacije: uređenje prizemlja pasaža u zgradi Matice hrvatskih obrtnika arhitekata A. Freudenreicha i Z. Požgaja (1937.g.) u Ilici 49 te uređenje Miškecovog prolaza s kinom Europa i obodno smještenim lokalima graditelja S. Florschütza (1924.g.), Varšavska 3 -Masarykova 10.
Voditelji studentskih grupa su: doc. Neda Cilinger; prof.dr.sc. Vesna Mikić; volonterski angažirana suradnica Lovorka Prpić te prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, voditeljica Kabineta za interijer.
Karta