Karta

UDRUGA BIVŠIH STUDENATA ARHITEKTONSKOG FAKUTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (ALUMNI-AF)

Udruga bivših studenata Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ALUMNI-AF)
Almae Matris Croaticae Alumni – Facultas Architecture
Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb
 

Ciljevi Udruge

  • promicanje ugleda Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AF) u tuzemstvu i inozemstvu
  • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i AF-a
  • očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i AF-a
  • skrb za razvitak i napredak AF-a
  • njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva
  • uspostava i razvitak suradnje sa sličnim alumni udrugama u RH i inozemstvu
  • djelovanje na razvoju i promicanju umjetničkih i znanstvenih istraživanja
  • praćenje i unapređenje razvoja struke i obrazovanja u području arhitekture

 

Članom Udruge može postati:

  • osoba koja je studirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  • osoba (pravna ili fizička) koja nije studirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a koja je zbog stručne povezanosti i iznimnog doprinosa radu i promoviranju Fakulteta stekla status prijatelja Fakultet

PRISTUPNICA

Udruga vodi registar članova u elektroničnom obliku. 
 

 

 

TIJELA ALUMNI-AF

 

Predsjednik

doc.dr.sc. Ana Mrđa, MBA

Dopredsjednik

Tomislav Ćurković

Tajnik

Tonči Čerina

Članovi predsjedništva

izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit

doc.dr.sc. Ana Mrđa, MBA

prof. Lenko Pleština

prof. Branimir Rajčić

prof.dr.sc. Mia Roth-Čerina

Nadzorni odbor

doc.dr.sc. Rene Lisac

Vladimir Petrović

Matija Blašković

Radno tijelo za informiranje i odnose s javnosti

prof.dr.sc. Krunoslav Šmit

prof.dr.sc. Mia Roth-Čerina

doc.dr.sc. Luka Korlaet

Dora Ivančan

Nataša Ivanišević

Ines Jakopanec

Matija Vinković

 

 
STATUT UDRUGE
 
 

kontakt

telefon: + 385 1 4639 320