Karta

Studio 4

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:64449
0
Predavanja
11
Vježbe
0
Seminari
15
ECTS
Sadržaj Projektnog studija IV je uredska, poslovno-trgovačka ili višenamjenska zgradaunutar manje gradske cjeline. Završni rad je zajednički nastavni pothvat triju katedri: projektantske, urbanističke i arhitektonskih konstrukcija.
Metodološki se naglasak stavlja na faze procesa projektiranja od programiranja namjene, organizacije, prostorne raščlambe, analize tehnološkog procesa, primjene ergonomskih principa