Karta

Studio 1

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:51015
0
Predavanja
4
Vježbe
0
Seminari
13
ECTS
Studio 1 je integralni kolegij koji obrađuje temu individualnog stanovanja. Provodi se kao slojeviti urbanističko arhitektonski zadatak organiziran kroz urbanističku, arhitektonsku te dionicu arhitektonskih konstrukcija. Svaka dionica obrađuje određeni raspon mjerila i za to specifične teme i zadatke. Okosnica zadatka je autorski projekt obiteljske kuće koji se simultano nadograđuje urbanističkom komponentom