Karta
Predindustrijski materijali i metode građenja

Predindustrijski materijali i metode građenja

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:159662
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Upoznavanje najvažnijih materijala koji su se upotrebljavali za gradnju prije industrijske revolucije: njihovih svojstava, načina dobivanja i upotrebe, karakteristika građevina izvedenih od njih. Međuovisnost svojstava materijala, tehničkih mogućnosti izvedbe i rješenja konstrukcije, te arhitektonske forme. Prednosti i nedostatci pojedinih važnih materijala predindustrijske epohe za određene svrhe, te način