Karta
Plastično oblikovanje 1

Plastično oblikovanje 1

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:20710
1
Predavanja
2
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Poznavanje vizualnih elemenata te besprijekorna primjena istih u procesu projektiranja (točka, crta, ploha, tijelo, prostor, omjeri, red, ton, boja).

Samostalna i svjesna besprijekorna upotreba stečenih znanja.