Karta
Nacrtna geometrija i perspektiva

Nacrtna geometrija i perspektiva

I
Godina
II
Semestar
preddiplomski studij ISVU:34200
1
Predavanja
2
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Kotirana projekcija (topografske plohe, plato i pristupna cesta, krovne plohe). Presjeci rotacijskih ploha. Svjetlo i sjene, primjena na tlocrtu i nacrtu objekta, aksonometriji i centralnoj projekciji. Perspektiva (metode, parametri, frontalna i zakrenuta, interieur).
Izrada programa iz kotirane projekcije, presjeka, sjena i perspektive.

Kod rješavanja geometrijskih problema, nacrtna geometrija