Karta

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

Uvjeti za upis su završena četverogodišnja srednja škola, položeni ispiti Državne mature te uspješno položena provjera znanja, vještina i sposobnosti.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi
(Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
do 150 bodova
2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Hrvatski jezik (A razina)
do 25 bodova
 • Matematika (B razina)
do 200 bodova
 • Strani jezik (A razina)
ne vrjednuje se
 • Likovna umjetnost*
do 25 bodova
*Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj maturi.
3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
 • Test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti*
do 200 bodova
 • Test sposobnosti percepcije prostora*
do 200 bodova
 • Test provjere opće kulture*
do 200 bodova
* ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. Minimalan broj postignutih bodova na sva tri testa (bez vrjednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i rezultata na ispitima državne mature) iznosi 250 (kumulativno).
4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Strani državljani moraju imati položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini.

Upisna kvota za državljane RH: 130
Upisna kvota za strane državljane: 5

Prijave za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma obavljati će se elektronskim putem upisivanjem podataka u obrazac na internetskoj stranici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz popunjenu prijavu trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS

Napominjemo da je uz prijavu na Fakultetu potrebno imati i valjanu prijavu na stranici www.postani-student.hr

Daljnje detaljne obavijesti i rokovi biti će pravovremeno objavljene na web stranici Fakulteta.

Dokumenti

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Paralelni studij - odluka PDF 691MB 3.5.2018 15:32
Prijemni 2018 ZIP 12,9MB 20.2.2019 18:30
Prijemni 2017 ZIP 10,9MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2016 ZIP 19,3MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2015 ZIP 32,2MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2014 ZIP 12,6MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2013 ZIP 13,2MB 10.4.2018 9:30

Diplomski studij arhitekture i urbanizma

Svrha studija priprema je mladih stručnjaka za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i zahtjevnom profesijom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka. Provodi se uvođenjem studenata u teoretska i praktična znanja brojnih i raznorodnih potrebnih disciplina, poticanjem i razvijanjem sposobnosti kreativnog i intelektualnog reagiranja i razmišljanja, upoznavanjem s temeljima i metodama znanstveno-istraživačkog rada, kao i učenjem kroz samo arhitektonsko i urbanističko stvaranje. Kao nasljednik tehničke tradicije, Arhitektonski fakultet njeguje širinu i tradiciju inženjerskih znanja koja upotpunjuje umjetničkim principima i promišljanjima te nadograđuje oblicima rada karakterističnim za procese arhitektonskog projektiranja.

S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta rada znatne, i u privatnom i u javnom području rada.

 

Upis u I. godinu diplomskog studija Arhitektura i urbanizam održavati će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26.

UVJETI ZA UPIS:

1. Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju osobe koje su završile preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz uvjet:

 • da su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma i pri tome ostvarili najmanje 180 ECTS bodova,
 • da su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma i pri tome ostvarile najmanje 540 obračunskih bodova (obračunski bodovi = ECTS x ocjena),
 • da su završile studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma za koji nije moguće utvrditi ECTS bodove, odnosno izračunati obračunske bodove, i pri tome ostvarile prosjek ocjena 3,5 ili viši.

2. Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij na drugoj ustanovi izvan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz uvjet:

 • da su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma i pri tome ostvarili najmanje 180 ECTS bodova,
 • da su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma i pri tome ostvarile najmanje 540 obračunskih bodova (obračunski bodovi = ECTS x ocjena),
 • da su završile studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma za koji nije moguće utvrditi ECTS bodove, odnosno izračunati obračunske bodove, i pri tome ostvarile prosjek ocjena 3,5 ili viši te čiji su radovi sadržani u portfoliu priloženom uz prijavu za upis ocijenjeni pozitivnom ocjenom od strane Povjerenstva za upis.

3. Pravo upisa u diplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju i osobe koje su završile preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a koje ne ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 2. uz uvjete da:

 • imaju najmanje dvije godine radnog staža u struci sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma i
 • prilože portfolio svojih radova nastalih nakon što su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma

Radovi sadržani u portfoliu biti će vrednovani od strane Povjerenstva za upis.

4. Prednost pri upisu imaju osobe iz točke 1. i 2.

Na diplomski studij Arhitekture i urbanizma upisivat će se do 130 hrvatskih državljana i do 5 stranih državljana.

Daljnje upute i termini vezani za prijave i upis diplomskog studija na Arhitektonskom fakultetu objavit će se pravodobno na web stranici Fakulteta.

Doktorski studij

Uvjeti za upis na doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam u akademskoj godini 2018./2019. bit će objavljeni uskoro.

Za ostala pitanja možete se obratiti voditeljici poslova doktorskog studija Pavli Šimetin na psimetin@arhitekt.hr ili 01/4639 287

Dokumenti

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Završni račun Arhitektonskog fakulteta URL 0KB 11.2.2015 14:41 14.6.2017 09:13