Biografija

Ines Mravunac Sužnjević, mag. ing. arch., ovlaštena arhitektica, asistentica je na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala cum laude 2015. godine. Kao asistentica sudjeluje u nastavi Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2018. godine polaznica je Poslijediplomskog doktorskog znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam te radi na doktorskom radu pod naslovom "Kriteriji za planiranje urbanističko-arhitektonskih zahvata s utjecajem na panoramsku sliku grada - primjeri europskih gradova svjetske kulturne baštine". Autor/koautor je znanstvenih i stručnih radova (9), urbanističko-arhitektonskih projekata, prostornih studija i planova (30) te više nagrađenih urbanističko-arhitektonskih natječajnih radova. Znanstveno-istraživački interes usmjeren je na planiranje grada s kulturnim naslijeđem.
Karta